Informacje o projekcie


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych II - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Projekt Pn. „Remont budynku dworku w Niwiskach Etap II” Nr. Identyfikacyjny KSI: WND – RPPK.06.00.00-18-005/09
Wartość inwestycji: 410 725,80 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 349 116,93 PLN
Dotacja z Budżetu Gminy wynosi: 61 608,87 PLN

Harmonogram projektu

Projekt zakłada rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dniem 11.01.2010r. Prace budowlane związane z realziacją projektu trwały będą od 01.04.2010r. do 15.09.2010r. Dotyczyły będą m.in.: robót ziemnych, robót murarskich, wymiany stolarki, nałożenia elewacji, wymiany instalacji c.o. i wod. - kan., wymiany instalacji elektrycznej oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Opis projektu

Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury poprzez przeprowadzenie remontu Dworku w Niwiskach będącego siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez kompleksowy remont elewacji zewnętrznej budynku, renowację fundamentu wraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, wymianę zniszczonej stolarki drzwiowej i okiennej oraz wymianę instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej wodociągowej a zwłaszcza instalacji centralnego ogrzewania. ...

Aktualności

 • 02-08-2010
  Wymiana i modernizacja instalacji c.o. i wod-kan.
  Rozpoczęły się prace przy instalzacjach wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania takie jak: demontaż rur i urządzeń na parterze, montaż przewodów i urządzeń z podejściem wody i kanalizacji, wykonanie izolacji termicznej, regulacja działania instalacji.

 • 30-07-2010
  Kolor elewacji
  Dokonano wyboru koloru elewacji dworku Hupki. Po konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczących kolorów ścian firma budowlana przystąpiła do pracy

 • 15-07-2010
  Wymiana stolarki
  Zgodnie z założeniami projektu wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa dworku. Wykonano wszelkie czynności mające na celu wykonanie demontażu i montażu zniszczonej stolarki drzwiowej i okiennej oraz renowacja schodów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych II - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013